ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΕΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

Μέσα στα σχέδια του Θεού δεν είναι η μοναξιά...

ούτε η ζωή χωρίς φίλους...

Ελάτε μαζί μας στον κόσμο του ΜΑΖΙ ΧΕΡΙ-ΧΕΡΙ για να βαδίσουμε μαζί, να χαρούμε μαζί και να αντιμετωπίσουμε μαζί όλα τα δύσκολα. Με έναν άλλο τρόπο σκέψης, σε μια άλλη διάσταση για να ζήσουμε το θαύμα.

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ: Ο ΣΥΜΠΑΘΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

 

Ἀποκρουστικοὶ καὶ ἀπαράδεκτοι εἶναι ὅσοι ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους στὶς κοινωνικές τους σχέσεις εἶναι σκληροὶ καὶ ἀσυμπαθεῖς. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ σοφὸς Σειρὰχ δίδει πρὸς τὸν κάθε ἄνθρωπον τὶς ἀκόλουθες συμβουλές:

 
 

«Μὴ ἴσθι ὡς λέων ἐν τῷ οἴκῳ σου καὶ φαντασιοκοπῶν ἐν τοῖς οἰκέταις σου» (δ´. 30).
«Ὁ βάλλων λίθον εἰς ὕψος ἐπὶ κεφαλὴν αὐτοῦ βάλλει, καὶ πληγῆ δολία διελεῖ τραύματα.
Ὁ ὀρύσσων βόθρον εἰς αὐτὸν ἐμπεσεῖται, καὶ ὁ ἱστῶν πανίδα ἐν αὐτῇ ἁλώσεται. Ὁ ποιῶν πονηρὰ εἰς αὐτὸν κυλισθήσεται, καὶ οὗ μὴ ἐπιγνῶ πόθεν ἤκει αὐτῷ... Παγίδι ἁλώσσνται οἱ εὐφραινόμενοι πτώσει εὐσεβῶν, καὶ ὀδύνη καταναλώσει αὐτοὺς πρὸ τοῦ Θανάτου αὐτῶν» (κζ´, 25-27, 29).

Δηλαδή. Μὴ γίνεσαι μέσα στὸ περιβάλλον σου σκληρὸς σὰν τὸ λιοντάρι. Καὶ ἀνάμεσα στοὺς ὑπηρέτες καὶ ὑφισταμένους σου μὴ φέρεσαι μὲ μεγαλομανίαν, μὲ τὸ νὰ τοὺς διηγῆσαι φανταστικὲς ἱστορίες καὶ ψεύτικα κατορθώματά σου, διὰ νὰ τοὺς ἐντυπωσιάσης. Ποτὲ μὴ βλάψης τοὺς συνανθρώπους σου, διὰ νὰ μὴ εὕρουν κακὰ ἐσένα τὸν ἴδιον. Διότι, ὅποιος ρίχνει πέτρες στὸν ἀέρα, διὰ νὰ κτυπήση ἄλλους, θὰ δεχθῆ τὶς πέτρες αὐτὲς στὴν ἰδικὴν τοῦ κεφαλήν. Καὶ ὅποιος μὲ δόλιον τρόπον πλήττει τὸν πλησίον του, προξενεῖ τραύματα στὸν ἐαυτόν του. Ἐκεῖνος ποὺ σκάπτει τὸν λάκκον τοῦ ἄλλου, θὰ πέση ὁ ἴδιος μέσα. Καὶ ὅποιος στήνει παγίδα διὰ τοὺς ἄλλους, θὰ συλληφθῆ ὁ ἴδιος σ᾿ αὐτήν. Τὰ κακά, ποὺ ἕνας σχεδιάζει σὲ βάρος ἄλλων, θὰ γυρίσουν πάνω του, χωρὶς καὶ ὁ ἴδιος νὰ καταλάβη ἀπὸ ποὺ τὸν εὐρῆκαν. Ἐκεῖνοι δὲ ποὺ χαίρονται στὶς δυστυχίες εὐσεβῶν ἀνθρώπων, θὰ τιμωρηθοῦν ἀκόμη περισσότερον. Θὰ πέσουν στὶς παγίδες πολλῶν συμφορῶν καὶ πρὶν τὸν θάνατόν τους θὰ ὑποστοῦν πολλὲς ὀδύνες.

Πηγή: http://www.paterikiorthodoxia.com/, ανάρτηση ΙΖ´. Ὁ κοινωνικὸς ἄνθρωπος

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ;

 
Η Σοφία Σειράχ είναι το απόσταγμα της Σοφίας για την σωστή σχέση του Ανθρώπου με τον Θεό, την αυτοβελτίωση του Ανθρώπου και τις ανθρώπινες σχέσεις σε κάθε επίπεδο.
Κάτι που δεν έχετε ξαναδιαβάσει αλλού.
Αξίζει να το γνωρίσετε. Ρίξτε της μία ματιά:

 


Σοφία Σειράχ

Γράφτηκε το 190-170 π.Χ. και περιέχει 51 κεφάλαια. Μοιάζει με το βιβλίο των Παροιμιών και γράφτηκε από το γιο του Σειράχ, πολυταξιδεμένο Ιουδαίο φιλόσοφο. Δίνει κανόνες συμπεριφοράς για την καθημερινή ζωή και εξυμνεί μακρύ κατάλογο ηρώων της Παλαιάς Διαθήκης.


Όλη η ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου